زمان و سرمدیت:جستاری در فلسفه دین
151 بازدید
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب
نقش: مترجم
شابک: 964-8090-52-1
سال نشر: 1378
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی